Контакти

Специализирана болница за рехабилитация
„Сапарева баня”

2650 гр.Сапарева баня,
обл. Кюстендил ул."Серафим Йорданов " № 1
Телефон:0707/ 2 20 55
Факс:0707/ 2 22 30
E-mail:sbrsaparevabania@abv.bg